Zavolajte nám Napíšte nám
Praxisorientierte Forschung
Praktický výskum

Prepojenie vedy a praxe prináša úspech

Vyvíjame pre Vás produkty, ktoré zlučujú najaktuálnejšie vedecké štandardy a zároveň najvyššiu úroveň kvality a ekonomickej efektívnosti.

Probiotiká firmy SCHAUMANN - schválené v celej EÚ-, koncept organických silážnych aditív, rôznych biologicky účinných látok, špeciálne produkty a rozsiahly koncept kŕmnych kyselín sú len niekoľkými príkladmi našej úspešnej práce a nášho presvedčenia. Sme si vedomí, že veda a prax by mali tvoriť neoddeliteľnú súčasť.

Od roku 1938 nepretržite investujeme do optimalizácie konceptov kŕmenia hospodárskych zvierat a konzervovania krmív. Výskumná spoločnosť ISF Schaumann Forschung sa zaoberá vývojom nových účinných látok, probiotík a silážnych aditív, ako aj analýzou krmív pre hospodárske zvieratá. V pokusnom stredisku Hülsenberg, ktoré má k dispozícii 260 dojníc a obhospodaruje 650 ha poľnohospodárskej pôdy, sa produktové inovácie testujú priamo na ich schopnosť použitia v praktických podmienkach.

Na základe neustáleho dialógu s našimi kooperačnými partnermi dokonale spájame najnovšie vedecké poznatky s našimi praktickými skúsenosťami do inovatívnych produktov.