Zavolajte nám Napíšte nám
Produktion aus eigener Herstellung: SCHAUMANN-Werke
Inovatívne produkty z vlastnej výroby

Výrobne SCHAUMANN: Kvalita z vlastnej výroby -bezpečná a podľa potreby

Vďaka vlastným výrobniam v rôznych lokalitách v Európe môžeme zaistiť vysoko kvalitnú a flexibilnú výrobu, orientovanú na zákazníka. Rozsiahly sortiment je vyrábaný v moderných, vysokovýkonných výrobniach a podlieha prísnym požiadavkám manažmentu kvality.

Sieť inovatívnych produktov

Sortiment produktov firmy SCHAUMANN je rozmanitý: zahŕňa zmesi minerálnych a účinných látok na doplnenie kŕmnych zmesí, prispôsobené špeciálnym situáciám a fázam úžitkovosti, ako je gravidita, laktácia, odchov alebo výkrm, vlastné kŕmne kyseliny, fermentované produkty, organické stopové prvky a probiotiká. Vzhľadom na vysoké používanie objemových krmív kladieme veľký dôraz na konzerváciu krmív: inovatívne silážne prostriedky na báze baktérií mliečneho kvasenia ponúkajú účinnú podporu. Všetky produkty sú jedinečné, inovatívne a najvyššej kvality.

Kvalita z vlastnej výroby

Spoločnosť SCHAUMANN cíti zodpovednosť za splnenie kvalitatívnych požiadaviek zákazníka a v konečnom dôsledku aj požiadaviek výroby potravín.

Vnímanie kvality spoločnosťou SCHAUMANN znamená, že výroba prebieha vo vlastných výrobniach, je vhodná na výrobu špecialít a exkluzívnych produktov, ako sú probiotiká, baktérie mliečneho kvasenia, fermentované produkty, organické stopové prvky a špeciality na báze kyselín, ktorých výroba je veľmi citlivá. Všetky výrobné procesy podliehajú prísnej kontrole kvality. Naše produkty sú kontrolované vo vlastnom laboratóriu ale aj nezávislými ústavmi.

Transparentnosť prostredníctvom nezávislých inštitúcií

Manažment kvality firmy SCHAUMANN je certifikovaný nezávislými, akreditovanými inštitúciami vo všetkých fázach výroby. Systém podporuje neustále zlepšovanie podnikových procesov a vytvára pre zákazníka transparentnosť. Vo všetkých výrobniach prebieha kontrolovaná výroba, založená na dodržiavaní smerníc bezpečnosti a kvality výrobných procesov GMP +. Garantujeme vysledovateľnosť, a to od suroviny až po spotrebiteľa.