Zavolajte nám Napíšte nám
Rentabilität
Rentabilita

Rentabilita a udržateľnosť

Pre spoločnosť SCHAUMANN je najdôležitejší úspech v maštali zákazníka. Rozsiahly sortiment produktov pomáha dosiahnuť vyššiu úžitkovosť v živočíšnej výrobe pri zníženom využívaní zdrojov. Cieľom je zároveň aj zvýšenie efektivity vlastnej spoločnosti prostredníctvom technického pokroku a inovácií.

Silážne aditíva spoločnosti SCHAUMANN zlepšujú ekonomiku výroby siláže

Jedným z príkladov zvyšovania rentability  prostredníctvom firmy SCHAUMANN sú silážne aditíva vyvinuté a vyrábané vo vlastných výrobniach. Optimalizujú využitie objemových krmív a dostupných zdrojov tým, že znižujú silážne straty a zvyšujú kŕmnu hodnotu siláží.

Náklady na použitie  silážnych aditív sú spravidla výrazne nižšie ako výnosy z vyššieho energetického výťažku, ktorý je možné dosiahnuť z rovnakého množstva silážnej alebo kukuričnej siláže. Ekonomika výroby siláže sa tak zvyšuje používaním silážnych aditív.

Progresívne investície vo výskume a vývoji

Firme SCHAUMANN záleží aj na vlastnej rentabilite. Snaha o zabezpečenie bezpečného a efektívneho spôsobu výroby s neustálym znižovaním nákladov slúži dlhodobému úspechu spoločnosti. Koncern nepretržite investuje do progresívneho výskumu a vývoja.

Pokusné stredisko Hülsenberg spolu so svojimi  poľnohospodárskymi prevádzkovými jednotkami zodpovedá najnovšiemu štandardu  a odbornej  praktickej úrovni. Laboratórny komplex ISF Schaumann Forschung je vybavený najnovšími analytickými technológiami. Vďaka tomu je možné kontinuálne zabezpečovanie kvality produktov, nový vývoj a neustála kontrola účinnosti produktov firmy SCHAUMANN.