Zavolajte nám Napíšte nám
Nachhaltigkeit bei SCHAUMANN
Udržateľnosť

Udržateľnosť vo firme SCHAUMANN

SCHAUMANN znamená pokrok a inováciu. Od svojho založenia pociťuje zodpovednosť za ochranu životného prostredia budúcich generácií. Vývoj inovatívnych produktov a udržateľných výrobných metód je preto neoddeliteľnou súčasťou firemnej stratégie.

Manažment udržateľnosti sa uplatňuje v oblastiach energetiky a klímy, rentability, spoločenskej zodpovednosti a blaha zvierat. Cieľom je využiť dostupné zdroje v samotnej firme SCHAUMANN a u jej zákazníkov ešte efektívnejšie a zároveň konať ekologicky rozumne a sociálne zodpovedne.