Zavolajte nám Napíšte nám
Innovative Wirkstoffe von SCHAUMANN

Ceragel viaže toxíny a zvyšuje úžitkovosť

Logo CERAGEL

Mykotoxíny sú veľkým problémom v chove ošípaných. Aj keď dva najbežnejšie mykotoxíny, deoxynivalenol (DON) a zearalenón (ZEA) sú v krmive obsiahnuté len v malom množstve, môžu spôsobiť chronické príznaky otravy počas dlhšieho časového obdobia. Tieto otravy sa väčšinou neprejavujú príznakmi typickými pre príslušný toxín, ale znižujú úžitkovosť zvierat. Štúdie na Christian-Albrechts- Universität Kiel (CAU) ukázali, že CERAGEL je schopný účinne viazať DON aj ZEA v podmienkach, ktoré prevládajú v tenkom čreve (schéma 1).

Základom CERAGELu je hnedá riasa. Vo svojej pôvodnej podobe riasa neprezrádza svoje zložky. Z tohto dôvodu sa hnedé riasy najskôr rozložia v špeciálnom procese a potom sa sušia na použitie v minerálnom krmive (schéma 2). V otvorenej forme - ako CERAGEL - môžu potom rôzne zložky vyvinúť svoje široké spektrum účinkov u zvieraťa (schéma 3).

CERAGEL zvyšuje úžitkovosť

Vplyv CERAGELU na úžitkovosť bol testovaný v Gut Hülsenberg na celkovom počte 200 odstavčiat. 100 prasiatok, ktoré dostali krmivo s CERAGEL, vykazovalo vyšší denný prírastok hmotnosti (schéma 4). Účinok CERAGELU na stabilitu trávenia prasiatok je obzvlášť zreteľný v prvých dvoch týždňoch po odstavení. V skupine, ktorá dostávala CERAGEL, dosiahli prasiatka v priemere o takmer 20 g vyšší denný prírastok hmotnosti. Výdaj krmiva (kg krmiva / kg prírastok) bol tiež výrazne nižší (pozri červený rámček na obrázku 4). Tieto dva parametre ukazujú, že prasiatka si v prvých dvoch týždňoch po odstave počínali výrazne lepšie.

V spolupráci s CAU bol testovaný účinok CERAGELU na ošípaných vo výkrme (schéma 5). Za týmto účelom bolo ustajnených celkom 144 ošípaných vo výkrme s hmotnosťou cca 30 kg, ktoré boli rovnomerne rozdelené do dvoch skupín. Jediným rozdielom v kŕmení týchto dvoch skupín zvierat bola dávka CERAGELU. Počas dvanásťtýždňovej fázy výkrmu žiadne zviera nevykazovalo príznaky choroby. Pridaním CERAGELU do krmiva sa už aj tak vysoká stredná úžitková úroveň 1 055 g denného prírastku zvýšila o 2,65 % na 1 083 g.

CERAGEL viaže mykotoxíny
Graf 1: CERAGEL má vysokú väzbovú kapacitu mykotoxínov
Vznik CERAGELu
Schéma 2 - Od hnedej riasy k hotovému produktu - vznik CERAGELu
Účínné látky a účinok CERAGELu
Schéma 3: Účinné látky a účinok CERAGELu
CERAGEL efektívne podporuje odstavčatá
Schéma 4: CERAGEL účinne podporuje odstavčatá
CERAGEL zvyšuje denné prírastky
Schéma 5: CERAGEL zvyšuje denné prírastky