Zavolajte nám Napíšte nám
Innovative Wirkstoffe von SCHAUMANN

MiCu - Mikronizovaná meď pre väčšiu bezpečnosť pri chove prasiatok

Logo MiCu

Nové právne predpisy o najvyššej prípustnej hladine medi v krmive pre odchov prasiat viedli k rozdeleniu chovu prasiat do dvoch skupín (schéma 1). Rozdelenie chovu prasiatok do dvoch skupín si vyžaduje zvýšenú pozornosť, aby sa počas prechodnej fázy predišlo porušeniu platných predpisov. 

Z tohto dôvodu sú poľnohospodári, ktorí chcú alebo môžu pracovať len s jedným typom minerálneho krmiva, nútení použiť 100 mg medi/kg v kompletnom krmive hneď po odstave.

Vlastnosti a funkcie medi

Meď je podobne ako zinok nevyhnutná pre mnohé metabolické procesy v organizme. Má aj antimikrobiálne vlastnosti. Účinok vyššieho obsahu medi v krmive sa využíva na stabilizáciu zdravia črevného traktu. V tejto súvislosti je dôležité, že meď, ktorá v skutočnosti zostáva v črevnom trakte, môže aj tu pôsobiť antimikrobiálne. Práve tu nachádza uplatnenie nová inovatívna účinná látka spoločnosti SCHAUMANN: MiCu - mikronizovaná meď (schéma 2).

Použitie v minerálnych krmivách SCHAUMANN

V minerálnych krmivách pre odchov prasiat používa spoločnosť SCHAUMANN kombináciu organicky viazanej medi (Aminotrace: dislyzinát medi) a MiCu (mikronizovaná meď), pozri schému 3. MiCu, ktorá zostáva prevažne v črevnom trakte a priazo vplýva  na stabilitu črevnej mikroflóry. 

Táto kombinácia prináša chovateľom prasiat istotu. Aj pri nižšom obsahu medi 100 mg/kg v krmive pre prasiatka možno zabezpečiť vysoký prísun a zároveň využiť antimikrobiálne vlastnosti medi.

Právne platné maximálne hodnoty medi v krmive pre prasiatka
Schéma 1: Právne platné maximálne hodnoty medi v krmive pre prasiatka
Optimálne zásobenie prasiat meďou
Schéma 2: Optimálne zásobenie prasiatok pomocou AMINOTRACE a MiCu v krmive pre odchov
MiCu - Mikronizovaná meď
MiCu - Mikronizovaná meď