Zavolajte nám Napíšte nám
Úspech v maštali
Produkty - pokusy v praktických podmienkach Hydina

CERAVITAL výrazne zvyšuje úžitkovosť moriek a brojlerov

CERAVITAL bei Geflügel

Zlepšením konverzie krmiva a zameraním sa na skrmovanie obilnín s vysokým obsahom neškrobových polysacharidov (NSP), ako je ovos, raž, jačmeň a tiež kukurica, je možné znížiť náklady na krmivo. S cieľom zmierniť antinutričný účinok a zvýšiť využiteľnosť živín z frakcií  neškrobových polysacharidov vyvinula spoločnosť SCHAUMANN fermentačný produkt CERAVITAL. Vynikajúce účinky tohto výrobku na úžitkovosť v chove hydiny dokazujú výsledky pokusov vo výskume a praxi.

CERAVITAL zvyšuje prírastok živej hmotnosti a zlepšuje konverziu krmiva vo výkrme brojlerov

S cieľom preukázať účinok CERAVITALU sa vo výskumnej  spoločnosti  ISF Schaumann Forschung uskutočnili vo výkrme brojlerov tri kŕmne pokusy. Brojlery dostávali kŕmnu zmes OVITAL MM CV. Po uplynutí pokusného obdobia piatich týždňov sa dosiahlo zlepšenie parametrov úžitkovosti, prírastku živej hmotnosti a konverzie krmiva, viď schéma č. 1 a č. 2. Prídavok CERAVITALU viedol k zvýšeniu konečnej hmotnosti výkrmu o viac ako 80 g. Okrem pozitívneho vplyvu na konverziu krmiva a prírastok živej hmotnosti sa výrazne zlepšila aj vitalita a homogenita zvierat. To znamenalo aj zvýšenie rentability.

Morky dosiahli porážkovú hmotnosť o týždeň skôr

V  pokusoch sa skrmovalo minerálne krmivo pre morky SCHAUMANN-PUTENMINERAL doplnené o CERAVITAL a AMINOTRACE - organicky viazané stopové prvky v kombinácii s koncentrátom na výkrm moriek (Putenmast Finisher) a pšenicou. Naskladnených bolo 20 000 moriek vo veku 34 dní. Straty na konci výkrmu boli len približne 3 %, pričom sa zohľadnili aj straty v odchove.

Vďaka CERAVITALu sa v 21. týždni podarilo dosiahnúť jatočnú hmotnosť 23,57 kg, viď schéma č. 3. Po uplynutí 22 týždňov výkrmu dosiahla kontrolná skupina hmotnosť 22,80 kg. Morky v pokusnej skupine boli vyskladnené pri požadovanej porážkovej hmotnosti o týždeň skôr. Konverzia krmiva sa dosiahla na úrovni 1:2,51. Morky boli jednoznačne vyrovnanejšie.

CERAVITAL zvyšuje prírastok živej hmotnosti
Schéma 1: Použitie CERAVITALu výrazne zvyšuje prírastok živej hmotnosti
CERAVITAL zlepšuje konverziu krmiva
Schéma 2: CERAVITAL prináša výrazné zlepšenie konverzie krmiva u brojlerov na 36. deň
CERAVITAL podporuje prírastok hmotnosti
Schéma 3: Prídavok CERAVITALu podporuje prírastok hmotnosti moriek