Zavolajte nám Napíšte nám
Erfolg im Stall
Produkty - pokusy v praktických podmienkach Ošípané

Minerálne krmivo NATUPIG šetrí sóju vo výkrme ošípaných

Mastschweine

S produktami NATUPIG možno zostavovať kompletné kŕmne zmesi so zníženým obsahom bielkovín a fosforu. Nové možnosti (viď schéma 1 a 2) potvrdzujú skúsenosti z praxe.

Šetrenie zdrojov a optimalizácia nákladov na krmivo

Úspora 2 až 3 % sójového šrotu v kŕmnej zmesi bez potreby použitia aminokyselín znamená pre jednotlivé farmy vysoký potenciál úspor. Ak má podnik 1 000 výkrmových miest, možno prostredníctvom kŕmneho konceptu NATUPIG ušetriť až 24 ton sójového šrotu ročne (viď schéma 3).

NATUPIG - Použitie v praktických podmienkach

V poľnohospodárskom podniku Rottler v Bergene (čiastočne uzavretý systém, 250 prasníc PIC, 1 200 výkrmových miest s tekutým kŕmením) sa od jari 2019 používajú výkrmové zmesi s účinnou látkou NATUPIG CERAVITAL XP (viď schéma 4). V porovnaní s predchádzajúcimi kŕmnymi zmesami sa vo všetkých kategóriách výkrmu použilo o 2 % menej sójového šrotu HP pri rovnakom obsahu aminokyselín v minerálnom krmive (lyzín, metionín a treonín).

Pri dosiahnutej vysokej úžitkovosti na úrovni 871 g denného prírastku a konverzii krmiva 1:2,72 sa aj po zmene krmiva s nižším podielom sójového šrotu, bez doplnenia kŕmnej zmesi voľnými aminokyselinami (viď schéma 5),  pohyboval podiel chudej svaloviny na úrovni viac ako 60 %.

Prechod na minerálne krmivo NATUPIG šetrí sójový šrot a znižuje náklady na krmivo, ako aj vylučovanie živín do životného prostredia - pri nezmenených tržbách z predaja.

Nové možnosti vo výkrme ošípaných pomocou NATUPIG
Schéma 1: Nové možnosti vo výkrme ošípaných pomocou NATUPIG
Výhody s CERAVITAL XP
Schéma 2: Výhody s CERAVITAL XP
Potenciál úspor sójového šrotu
Schéma 3: Potenciál úspor sójového šrotu prostredníctvom NATUPIG
Kŕmna zmes na výkrm ošípaných
Schéma 4: Kŕmna zmes na výkrm ošípaných, poľnoh. podnik Rottler
Hodnotenie jatočných parametrov
Schéma 5: Hodnotenie jatočných parametrov - podiel svaloviny, poľn. podnik Rottler