Zavolajte nám Napíšte nám
Inovatívne produkty SCHAUMANN
Inovatívne produkty Silážovanie a výroba krmovín

Silážne prostriedky BONSILAGE. Líder na trhu a v inováciách od roku 2000.

Logo BONSILAGE-Siliermittel

Základná kvalita krmiva zohráva dôležitú úlohu pre mliekovú úžitkovosť, udržateľné zdravie zvierat, a tým aj pre nákladovo efektívnu produkciu mlieka. Výsledkom intenzívneho výskumu sú tri skupiny výrobkov BONSILAGE BASIC, BONSILAGE SPEED a BONSILAGE FIT. Inovatívne silážne prísady sú špeciálne prispôsobené vašim požiadavkám na silážovanie kukurice, trávy a iných krmív a vytvárajú z BONSILAGE lídra na európskom trhu s ekologickými silážnymi prísadami.

BONSILAGE BASIC. Výrazne vyššia kvalita krmiva.

Silážne prípravky zo skupiny výrobkov BONSILAGE BASIC optimalizujú proces fermentácie a stabilitu siláže, čo zlepšuje základné kŕmne vlastnosti. Tieto produkty zvyšujú množstvo prietokových bielkovín (UDP) v siláži. To znamená, že iné zdroje bielkovín, ako napríklad sójový alebo repkový šrot, sa môžu ušetriť.

 • BONSILAGE FORTE: Pre trávne, ďatelinotrávne a lucernové siláže s nižším obsahom sušiny.
 • BONSILAGE ALFA: Na silážovanie lucerny, ďateliny a ďatelinotrávy
 • BONSILAGE PLUS: Pre trávu, ďatelinotrávu, lucernu, zelenú raž a GPS > 30 % sušiny
 • BONSILAGE MAIS: Pre kukuričnú siláž a GPS
 • BONSILAGE CCM: Pre kukuričnú múčku a CCM
 • BONSILAGE GKS: Na ošetrenie siláže z celých kukuričných zŕn v plynotesných vysokých silách

BONSILAGE SPEED. Výrazne rýchlejšie silážovanie.

Nový exkluzívny bakteriálny kmeň Lactobacillus diolivorans skracuje čas dozrievania siláže na dva týždne a zabraňuje aeróbnym procesom kazenia a prehrievania, ktoré znižujú spotrebu. Energeticky bohaté, aeróbne stabilné siláže zabezpečujú vysoký príjem krmiva aj v prípade rýchlej výmeny krmiva.

 • BONSILAGE SPEED G: Krátky čas silážovania a vysoká aeróbna stabilita siláží z tráv, ďatelinovín, lucerny a zelenej raže.
 • BONSILAGE SPEED M: Krátky čas silážovania a vysoká aeróbna stabilita kukuričnej a GPS siláže.

BONSILAGE FIT. Výrazne vyššia kondícia kráv.

Produkty BONSILAGE FIT optimalizujú energetické vlastnosti siláže a zabezpečujú vysokú aeróbnu stabilitu. Ochorenia súvisiace s krmivom, ako je acidóza a ketóza, možno ovplyvniť používaním silážnych prostriedkov BONSILAGE, pretože tvorba propylénglykolu odľahčuje metabolizmus kráv.

 • BONSILAGE FIT G:Vysoká aeróbna stabilita energeticky bohatej trávnej siláže.
 • BONSILAGE FIT G EXTRA: Na trávnu siláž s veľmi vysokým obsahom cukru.
 • BONSILAGE FIT M: Vysoká aeróbna stabilita energeticky bohatých kukuričných a GPS siláží.